Adatkezelési tájékoztató

Bevezetés
A Szegedi Tudomány Egyetem Greennovation Center a www.greennovation.hu weboldal üzemeltetője, mint Adatkezelő, egy célból kezel személyes adatokat és mindezt az Érintettek jogainak tiszteletben tartásával, valamint a jogszabályi (különösen az általános adatvédelmi rendelet, röviden GDPR) kötelezettségnek teljesítésével kívánja tenni. A Szegedi Tudomány Egyetem Greennovation Center fontosnak tartja azt is, hogy bemutassa az Érintetteknek az adatkezelési tevékenysége során a tudomására jutott személyes adatok kezelését, annak legfontosabb jellemzőit.

  

A www.greennovation.hu weboldal használatával kapcsolatos adatkezelés

  

Ki kezeli személyes adatait?
A személyes adatait a Szegedi Tudomány Egyetem Greennovation Center (továbbiakban: Adatkezelő) kezeli, a kapcsolattartás lehetőségei:
Kapcsolattartó: Dr. Janáky Csaba 
Webcím:    https://greennovation.hu
E-mail cím:  janaky@chem.u-szeged.hu
 

  
Sütik (cookie) kezelése:
Az Adatkezelő weboldala sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése céljából. A sütikről szóló részletes tájékoztató külön jelenik meg a honlapra lépéskor.

Sütik, azaz a Cookie-ról:
A sütik (cookie-k) kisméretű adatfájlok, amelyek a weboldal látogatásakor kerülnek a számítógépére úgy, hogy a látogatott weboldalak hozzák őket létre, továbbá mentik le és tárolják. A leggyakrabban használt böngészők (Chrome, Firefox, stb.)– általában - alapbeállításként elfogadják és engedélyezik a sütik letöltését és használatát, lehetőség van azonban arra, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítsa vagy letiltsa a felhasználó, illetve a számítógépen eltárolt sütik is törölhetőek. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.
Alapvetően kétfajta sütiket különböztetünk meg, egyik csoportba tartoznak azok, amelyekhez nem kell a felhasználók hozzájárulása. Ezekről weblapunk első látogatás megkezdésekor adunk tájékoztatást, ilyenek például a „felhasználói beviteli” sütik, hitelesítési sütik, felhasználóközpontú biztonsági sütik, multimédia-lejátszó munkamenet-sütik, terheléskiegyenlítő munkamenet sütik, felhasználói felület testreszabását segítő sütik.
A másik csoportba tartoznak azon sütik, amelyekhez a felhasználó hozzájárulása szükséges, amelyekről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – az első látogatás megkezdésekor tájékoztatjuk a felhasználót és kérjük a felhasználó hozzájárulását, ilyen sütik például a közösségi tartalommegosztó nyomonkövetési sütik, külső hirdetésekkel kapcsolatos sütik, saját látogatáselemező sütik.
A sütik elfogadása nem kötelező, azonban tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a sütik engedélyezésének hiánya a weboldal működésére kihatással lehet, ezért nem vállalunk felelősséget azon esetekben, ha sütik engedélyezésének hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

Alkalmazott sütik

Típus: Munkamenet sütik.    
Név: A szolgáltatás nyújtásához nélkülözhetetlen sütik.
Hozzájárulás: Nem igényel.    
Leírás: Ezen sütik azért szükségesek, hogy lehetővé tegyék a honlap használatát a felhasználók számára.
Cél: Honlap működésének biztosítása.
Érvényesség: A bőngészési munkamenet lezárása.

Típus: Nyomkövető süti látogatáselemzés végett (harmadik féltől származó).
Név: Google Analytics (_gat és _ga).
Hozzájárulás: Igényel.
Leírás: Az oldal használatáról gyűjtenek információkat, illetve a felhasználó tevékenységéről.
Cél: A weboldal látogatása során harmadik személyek (pl. Google) szolgáltatásaihoz kapcsolódik.
Érvényesség: 2 év.

Erről pedig bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Safari: https://support.apple.com/en-us/HT201265
A honlap böngészése során technikai információk is rögzítésre kerülnek (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó IP-címét, az oldallátogatás időpontját, a meglátogatott oldal(ak) URL-címét), amelyek személyes azonosításra nem használhatók, de statisztikai célokat szolgálnak.
 

  
Kinek az adatait kezeljük?
Az Adatkezelő a https://greennovation.hu weboldalt felkereső személyek adatait az alábbiak szerint kezeli.

Az adatkezelések alapadatai:

1.    Kapcsolatfelvétel
Célja:  A megkeresések/kérdések kezelése,  a kérdező beazonosítása és a kérdés rögzítése
Jogalapja:  6. cikk (1) a) Az érintett hozzájárulásán alapul.
Jellege:  Automatizált és manuális
Kezelt adatok:  Név, E-mail, Telefonszám, Üzenet
Időtartama: Az Adatkezelő az adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. 
Érintettek köre:  Az érdeklődő, kapcsolatot kezdeményező személyek.
Adatfeldolgozó(k):    
Adatai:
WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Kft.
1081 Budapest, Légszesz u. 4. 1. em. 5.
https://webhosticon.hu/
Tevékenység:
Tárhelyüzemeltető
Adatai:
Aktiv Digital Media Kft.
5600 Békéscsaba, Lencsési út 35-37. 8. em. 46.
office@aktivdigital.hu
+36 30 160 6979
Tevékenység:
Weboldal készítője
Adattovábbítás címzettje(i):    Nincs    -

2.    Értesítés adatvédelmi incidensről
Célja:    Az adatvédelmi incidens megtörténtéről való tájékoztatás, kapcsolattartás
Jogalapja:    A GDPR 6. cikk (1) c) Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
Jellege:    Automatizált és manuális
Kezelt adatok:    Azonosító adat, kapcsolattartói adat
Időtartama:    5 év vagy a jogvita lezárásáig
Érintettek köre:    Érintett személyek
Adatfeldolgozó(k):  Nincs    -
Adattovábbítás címzettje(i):  Nincs    -
A hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. Az adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés esetében az érintett tiltakozhat az adatkezelés ellen.

Milyen elveket tartunk fontosnak az adatatok kezelése során?

A személyes adatok kezelését a hatályos jogi szabályozás alapján végezzük.
Az Adatkezelő csak az egyedi adatkezelések körében meghatározott személyes adatokat kezel. 
A megadott, személyes adatok biztonságát minden szükséges technikai és szervezési intézkedéssel megvédi.
Különösen nagy figyelmet fordít a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítására.
A személyes adatok valódiságáért és pontosságért az ön által történt megadás után az Adatkezelő felel.
Azokat a kifejezéseket, amit ebben a tájékoztatóban használunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint értelmezzük.
 

Milyen jogai vannak az Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatban?

 

Az Adatkezelő biztosítja, hogy az Érintettek a GDPR rendeletben meghatározott jogaikat gyakorolni tudják. Ezen jogok gyakorlására irányuló kérelmet az Adatkezelő nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az Érintettet nem áll módjában azonosítani. Az Érintettnek ezért, kérelme teljesítéséhez, szükséges magát azonosítani.
Az Adatkezelő a kérelmet késedelem nélkül, de maximum a beérkezéstől számított 1 hónapon belül köteles teljesíteni, illetve tájékoztatni az Érintettet a teljesítés esetleges akadályairól, vagy késedelméről. Ebben az esetben a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható, azzal, hogy a meghosszabbításról és annak okáról az Érintett 1 hónapon belül értesül.
Az Érintett kérelmét az Adatkezelő olyan formában válaszolja meg, ahogyan az érkezett. Az Érintettnek lehetősége van elektronikusan is benyújtani a kérelmét, amely esetben a választ is elektronikusan kapja meg, kivéve, ha kifejezetten másként rendelkezik.
Az Érintetti jogok biztosítása érdekében ezen tájékoztatóban szereplő jogok díjmentesen gyakorolhatók, az Adatkezelő ezért díjat nem számít fel, kivéve, ha a kérelem egyértelműen alaptalan vagy különösen annak ismétlődő jellege miatt eltúlzó. 
Ha és amennyiben a kért intézkedés, tájékoztatás eltúlzó vagy nyilvánvalóan alaptalan az Adatkezelő észszerű összeget számíthat fel a teljesítésért (különös tekintettel az eltúlzó kérelmek megnövekedett adminisztratív költségeinek fedezése végett), vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 
Ilyen esetben az Adatkezelő indokolási kötelezettséggel tartozik az Érintett felé.
 
A jogszabályoknak megfelelve az Érintettek az alábbi jogaikat gyakorolhatják:

a.) Az adatkezelés teljes tartama alatt az Érintett jogosult a megadott elérhetőségeken tájékoztatást és hozzáférést kérni az Adatkezelő által kezelt személyes adatokról, valamint az adatkezelés jellemzőiről, különösen:

  • az Adatkezelő és kapcsolattartójának kilétéről, elérhetőségeiről, amennyiben adatvédelmi tisztviselőt alkalmaz az Adatkezelő, annak elérhetőségeiről,
  • az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
  • az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, amennyiben adatfeldolgozó igénybevételére kerül sor,
  • az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, amennyiben adattovábbításra kerül sor,
  • az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről.

b.) Az Érintett jogosult kérelmezni személyes adatainak helyesbítését, változtatását. Amennyiben az adatai megváltoztak, vagy nem pontosak, akkor kérelmére - a személyes adatok kezelésének ideje alatt - bármikor módosítja azokat az Adatkezelő. Ezt az igényét a megadott elérhetőségeinken keresztül kérheti.

c.) Az Érintett bármikor visszavonhatja hozzájárulását és kérheti, hogy adatait törölje az Adatkezelő.
Az Érintett személyes adatai abban az esetben is törlésre kerülnek, ha az adatok kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt; illetve a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság azt jogerősen elrendelte. 
d.) Az Érintett kérelmére Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését:

  • amennyiben az Érintett vitatja adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát
  • amennyiben az adatkezelés jogellenes és az Érintett ellenzi adatainak törlését és ehelyett kéri azok korlátozását
  • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítésének vagy védelméhez
  • amennyiben az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

e.) az Érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha adatainak kezelését az Adatkezelő saját vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges jogalapból kezeli. Ebben az esetben a személyes adatot nem kezelheti tovább az Adatkezelő, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 
f.) Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik, vagyis az Érintettek adatait gépi nyilvántartással kezelik, az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá ezeket egy másik Adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná. (Az Érintett adathordozhatósághoz való joga)
   

Az Érintett jogorvoslati lehetőségei

  
A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy az illetékes törvényszékhez (http://bíróság.hu/torvenyszekek) fordulhat.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefonszám: +36 1 391 1400, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu