Ipari szén-dioxid-gazdálkodásról szóló közlemény

Fontos hír az EU-ból a szén-dioxid-hasznosítás (Carbon Capture and Utilization, CCU) területén!

Az Európai Bizottság februárban elfogadta az ’Ipari szén-dioxid-gazdálkodásról szóló közleményt’. A közlemény kimondja, hogy a különböző szén-dioxid-leválasztási, -hasznosítási és -tárolási technológiák hogyan tudnak hozzájárulni a kibocsátások 2040-ig történő 90%-os csökkentéséhez, valamint a 2050-re kitűzött klímasemlegesség eléréséhez.

Miért is van szüksége az EU-nak ipari szén-dioxid-kezelési stratégiára?

Az egyéb dekarbonizációs erőfeszítéseket kiegészítve, az ipari szén-dioxid-gazdálkodás segíthet csökkenteni a szén-dioxid (CO2) kibocsátásokat a különböző gyártási folyamatok során azon ipari ágazatokban, amelyek az európai gazdaság számára jelentősek.

Az ipari szén-dioxid-gazdálkodás ezért is szolgál szilárd és fontos építőelemként a fenntartható és versenyképes európai gazdaság számára.

Hír forrásai:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_24_585

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2024%3A62%3AFIN&qid=1707312980822