Megújuló Energiák Nemzeti Laboratórium

A probléma, kihívás bemutatása, amelyre a kutatási projekt választ kíván adni

A globális felmelegedéssel kapcsolatos aggodalmak felerősödésével egyre nagyobb figyelem irányul a megújuló energiaforrások kiaknázására. Az ezt célzó technológiák elterjedésének azonban gátat szab azok időszakossága, illetve, hogy a megtermelt villamos energia tárolására egyelőre nem sikerült általánosan kielégítő megoldást találni. Az időszakosan megtermelt többletenergia kémiai tárolása egy az ipari folyamatokba könnyen integrálható megoldást kínál, így az ezt célzó technológiák kiemelt fontosságúak lehetnek a jövő gazdaságában. Ennek érdekében, létre kell hozni azt a komplex tudásbázist és kompetencia együttest, amelyek lehetővé teszik, hogy a hazai gazdasági szereplők versenyképesek legyenek. 

A kutatási projekt célkitűzései 

A Nemzeti Laboratórium célja a kislábnyomú energiatechnológiák, különösen a H2 előállítás/szállítás/tárolás/felhasználás és a CO2 hasznosítás (CCU) tudományos és technológiai, jogi, gazdasági, és iparjogvédelmi bázisának kiépítése, ezzel érdemben hozzájárulva egy fenntartható energiagazdálkodás és vegyipar kiépítéséhez. Az SZTE feladatai között hangsúlyosan jelentkezik az elektrolizáló és katalitikus technológiák vizsgálata és fejlesztése.

A kutatási projekt legfontosabb tevékenységei

I) Különböző H2 és CCU technológiákat összehasonlító tesztállomások fejlesztése.
II) Méretnövelt H2-fejlesztő és CO2 átalakító elektrolizálók és katalitikus technológiák fejlesztése. 
III) Diszruptív H2 előállítási/felhasználási és CCU eljárások vizsgálata.
IV) A CCU és H2-fejlesztő technológiák gazdasági és jogi elemzése.
V) Li-ion akkumulátorok újrahaszonsításának vizsgálata.

Várható eredmények, TRL szint 

 • Kiemelkedő publikációk
 • Új kutatók és új tudományos fokozatok
 • Új K+F+I projektek
 • Új nemzetközi projektek

Az alapkutatási szintektől (TRL1-3) prototípus szintekig (TRL6-7) végzünk kutatásokat és fejlesztéseket. Ezt követően a partnerek környezetében lévő Science Parkokban tervezzük ezen technológiák továbbfejlesztését, validálását és gyártását. Konkrétan két tesztállomás prototípusa (elektrokatalízis és termikus katalízis) (TRL 7), a méretnövelt elektrolizáló cellák prototípusai (TRL 6), a GTL reaktor demonstrátora (TRL 5).

Projekt partnerek – akadémia és ipar

 • Pécsi Tudományegyetem
 • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
 • Debreceni Egyetem
 • Energiatudományi Kutatóközpont
 • Miskolci Egyetem
 • Neumann János Egyetem
 • Pannon Egyetem
 • Széchenyi István Egyetem
 • Szegedi Tudományegyetem
 • Természettudományi Kutatóközpont

A kutatás folytatási irányainak, új projekteknek és kooperációs lehetőségeinek bemutatása

Diszruptív H2 előállítási és CCU technológiák vizsgálata és fejlesztése.