A klímaváltozás hatásaiból eredő kihívások

A klímaváltozás és a globális átlaghőmérséklet növekedése napjaink legfenyegetőbb környezeti jelensége.

Ezek fő oka, hogy az ipari forradalmat követően ugrásszerűen megnövekedett az üvegházhatású gázok kibocsátása. A globális probléma áthidalásához nélkülözhetetlen a nemzetközi szintű összefogás és a legfejlettebb – egyben nagy kibocsátó – államok példamutató erőfeszítése. De kikről is van szó? 

2019-ben Kína, az Amerikai Egyesült Államok és India után az Európai Unió volt a negyedik legnagyobb kibocsátó, ugyanakkor, az EU részesedése a globális kibocsátásában a felére esett vissza (1990: 15,2%, 2019: 7,3%). 

A klímaváltozás által okozott negatív környezeti hatások, pl. erdőtüzek, szélsőséges időjárási jelenségek ellensúlyozása minden gazdasági szektor hathatós fellépését igényli. Ugyanakkor, az egyes alternatívák közti választás sok esetben vezet bizonytalanságokhoz, a jogi szabályozási környezet kiszámíthatatlansága pedig megnehezíti a hosszú távú tervek kidolgozását. 

2022-ben a Külügyi Műhely Alapítvány gondozásában megjelent „A klímaváltozás hatásaiból eredő kihívások - Válogatott tanulmányok a globális éghajlatváltozás jogi, politikai, gazdasági és társadalmi vonatkozásairól” című tanulmánykötet. A dokumentum szerzői, köztük kutatócsoportunk egyik tagjával, egy-egy speciális vonatkozást vesznek górcső alá. 

A tanulmánykötet a következő linken érhető el: https://kulugyimuhelyalapitvany.hu/wp-content/uploads/2022/09/KulugyiMuhelyAlapitvany_A_klimavaltozas_hatasaibol_eredo_kihivasok.pdf