A bükkábrányi naperőmű megújuló áramtermelését hasznosító innovatív energiatároló technológia fejlesztése

A probléma, kihívás bemutatása, amelyre a kutatási projekt választ kíván adni

Gazdasági elemzések és előrejelzések szerint a „zöld gazdaság” területe fogja képezni a következő nagy gazdasági konjunktúra ciklus (Kondratyev-ciklus) alapját. Az a tény, hogy a megújuló forrásokból termelt elektromos áram rendelkezésre állása és a felhasználói igény időben és térben is eltérő, indokolja, hogy az akkumulátorokon túlmutató tárolási eljárásokat fejlesszünk és implementáljunk, a többlet elektromos áram hatékony felhasználása érdekében.

A kutatási projekt célkitűzései 

Célunk egy tudományos és piaci megalapozottságú Pilot üzem létrehozása Bükkábrányban, valamint egy kisebb méretű, hasonló Demonstrációs üzem létrehozása a Szegedi Science Parkban. A technológia részeként elektrolízissel hidrogén előállítását tervezzük egyrészt energiatárolási céllal, másrészt a hazai hidrogén felhasználók számára. Viszonylag egyszerű felépítésüknek, hosszú élettartamuknak és méretnövelhetőségüknek köszönhetően az ioncserélő membránnal (PEM) működő vízelektrolizáló készülékek használata a vonzó, jelen projekt is ezek alkalmazását és naperőművel való integrációját célozza meg.

A kutatási projekt legfontosabb tevékenységei

A Demonstrációs üzem létrehozása két célt szolgál: egyrészről lehetővé teszi az a pilot üzem elindulását megelőző előkísérletek elvégzését, másrészről lehetőség nyílik a napelemek által termelt egyenáram közvetlen hasznosításának vizsgálatára. 

A pilot üzemben vizsgáljuk a naperőmű/elektrolizáló/kompresszor integráció különböző megoldások megvalósításának előnyeit, és értékeljük az egyes esetekben felmerülő buktatókat. Az üzem részeként megvalósítjuk a termelt hidrogén tisztítását (99,999%), valamint nagynyomású tárolását.

Várható eredmények, TRL szint 

Az integráció eredményeképpen olyan új technológiai megoldások jönnek létre, amelyek jelenleg nem érhetőek el kereskedelmi forgalomban. A technológiai bázis kiépítésén túlmenően a terület jogi, gazdasági, és iparjogvédelmi hátterének alapos elemzését is elvégezzük. A projekt eredményeképpen kialakulnak azon kompetenciák, amelyek az esetleges további méretnövelést megalapozzák, amely a naperőművi kapacitások dinamikus növekedése okán mindenképpen indokoltnak látszik. Ezen folyamatok pedig együttesen megalapozzák Magyarország versenyképességét a következő konjunktúra ciklus során. 

Projekt partnerek – akadémia és ipar

  • Bükkábrányi Fotovoltaikus Erőmű Projekt Kft.
  • Szegedi Tudományegyetem

A kutatás folytatási irányainak, új projekteknek és kooperációs lehetőségeinek bemutatása

A kutatás egyik lehetséges folytatási iránya egyéb elektrolízis technológiák integrálása a rendszerbe az elektrokémiai vízbontás helyett. Egy másik lehetőség a technológia bővítése akkumulátoros energiatároló technológiával, amelymég hatékonyabb működést tesz lehetővé, és ezáltal tudományos és ipari érdeklődésre is számot tart, így szerteágazó kooperációs lehetőségeket hordoz.